Dây RO
15,000 
70,000 
150,000 
Van Áp Thấp
150,000 
-24%
-24%
-24%
Bút TDS
310,000 
-17%
Máy Điện Phân
350,000 
Vòi Karofi
360,000 
-10%
Bình Áp Thép Karofi
700,000 
-11%
Bình Áp Nhựa Karofi
800,000 
-7%
850,000 
-10%
Đèn UV Karofi
1,080,000