Karofi Việt Nam

Tay vặn cốc máy lọc nước

Dụng cụ cho việc vặn các cốc lọc số 1, cốc số 2 và số 3 của máy lọc nước Karofi để thay thế lõi lọc Karofi.

0967346068