MAIN MENU

Máy lọc nước uRO 2.0 – 80 lít/h

11,000,000  8,820,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước uRO 1.0 – 20 lít/h

5,900,000  5,050,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
New Homepage

Máy lọc nước Karofi Topbox 1.0

7,000,000  5,950,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
New Homepage

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 7 lõi lọc có đèn UV

8,680,000  7,400,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 6 lõi lọc có đèn UV

8,280,000  7,200,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 6 lõi lọc

7,320,000  6,250,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0, 7 lõi lọc

7,780,000  6,450,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
New Homepage

Máy lọc nước thông minh 6 lõi lọc có đèn UV

6,430,000  5,140,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 9 cấp lọc tủ IQ đèn UV

8,190,000  6,780,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 8 cấp lọc tủ IQ đèn UV

7,840,000  6,480,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 7 cấp lọc tủ IQ đèn UV

7,820,000  6,290,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 6 cấp lọc tủ IQ đèn UV

7,590,000  6,090,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh minh iRO 9 cấp lọc tủ IQ

6,840,000  5,830,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO K9I-1 đèn UV

7,390,000  5,830,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước thông minh iRO 8 cấp lọc tủ IQ

6,630,000  5,530,000 
Được xếp hạng 0 5 sao
New Homepage

Máy lọc nước sRO 9 cấp tủ IQ

6,580,000  5,290,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước sRO 9 cấp

5,350,000  4,490,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước sRO 8 cấp có đèn UV tủ IQ

7,400,000  6,090,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước sRO 7 cấp có đèn UV tủ IQ

6,980,000  5,890,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước sRO 6 cấp có đèn UV tủ IQ

6,830,000  5,720,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước sRO 5 cấp có đèn UV tủ IQ

6,700,000  5,620,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước sRO 8 cấp có đèn UV

6,200,000  5,140,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước sRO 7 cấp có đèn UV

5,780,000  4,940,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước gia đình 9 cấp lọc có đèn UV tủ IQ

7,430,000  6,150,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước gia đình 8 cấp lọc có đèn UV tủ IQ

7,130,000  5,850,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước gia đình 7 cấp lọc có đèn UV tủ IQ

6,830,000  5,640,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước gia đình 6 cấp lọc có đèn UV tủ IQ

6,400,000  5,440,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước gia đình 5 cấp lọc có đèn UV tủ IQ

6,230,000  5,290,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước RO Karofi 9 lõi có đèn UV

6,530,000  5,200,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước RO Karofi 8 lõi có đèn UV

6,230,000  4,900,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước RO Karofi 7 lõi có đèn UV

5,900,000  4,690,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước RO Karofi 6 lõi có đèn UV

5,050,000  4,490,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước RO Karofi 5 lõi có đèn UV

4,920,000  4,340,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước gia đình 9 cấp lọc tủ IQ

6,480,000  5,200,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước RO Karofi 9 lõi

5,550,000  4,250,000 
Được xếp hạng 0 5 sao
New Homepage

Màng lọc RO Aqualast 1812

Được xếp hạng 0 5 sao

Đèn UV diệt khuẩn

1,200,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Lõi lọc khoáng đá Karofi

550,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Lõi số 1 – Lõi PP 5 Micron

60,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Lõi lọc Cation – Lõi khử canxi

200,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Lõi lọc số 3 Karofi – Lõi PP 1 Micron

110,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Cây nước nóng lạnh Karofi HCV051-WH

6,920,000  3,950,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Cây nước nóng lạnh Karofi HCT012-WH

3,500,000  3,350,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Cây nước nóng lạnh Karofi HCT551-WH

4,090,000  3,890,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Cây nước nóng lạnh Karofi HCT651-WH

5,390,000  4,290,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Cây nước nóng lạnh Karofi HC01

3,140,000  2,670,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước tích hợp nóng lạnh WPK-816

13,990,000  11,200,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước nóng lạnh KoriHome WPK-813

11,840,000  8,700,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước KoriHome WPK 606

6,950,000  6,890,000 
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy lọc nước KoriHome WPK 605

6,495,000  6,290,000 
Được xếp hạng 0 5 sao
New Homepage

Bài viết