-15%
402ac402ac 1
1,790,000  1,520,000 
-15%
Quat Cay Karofi Kf 352dcQuat Cay Karofi Kf 352dc 1
1,990,000  1,690,000 
-17%
QUẠT ĐIỀU HÒA KAROFI KAC-E41QUẠT ĐIỀU HÒA KAROFI KAC-E41
2,990,000  2,490,000 
-15%
Quat Dieu Hoa Karofi Kac 18rQuat Dieu Hoa Karofi Kac 18r 1
3,990,000  3,390,000 
-15%
Quat Dieu Hoa Karofi Kac 120rQUẠT ĐIỀU HÒA KAC-120R
4,390,000  3,730,000 
-15%
Quạt điều hoà 2 chiều Karofi KAC-020RQuạt điều hoà 2 chiều Karofi KAC-020R
4,990,000  4,240,000