Karofi Việt Nam

Khoá cút đầu vào

Khoá cút đầu vào được sử dụng để chia nước từ đầu nguồn để cấp nước vào máy lọc nước Karofi.

Xem thêm

0943838278
0943838278