Karofi Việt Nam

Van bình áp

Van thay thế khi van từ bình áp bị hư hỏng

Sản phẩm chỉ dùng cho máy lọc nước Karofi

0943838278
0967346068