Karofi Việt Nam

Đồng hồ áp dầu

Đồng hồ áp dầu sử dụng để đo áp xuất vào hệ thống lọc nước. Thực tế được sử dụng rất nhiều trong hệ thống lọc nước đầu nguồn để đảm bảo áp lực an toàn

Xem thêm

0943838278
0967346068