Hình ảnh Karofi thực tế

Một số hình ảnh thực tế trong quá trình triển khai lắp đặt Máy lọc nước và cây nước nóng lạnh Karofi từ hệ thống Website: karofivietnam.vn