Karofi Việt Nam

Vòi cổ ngỗng mạ vàng

Vòi nước cung cấp nước tinh khiết từ máy lọc nước Karofi để sử dụng trực tiếp vào cơ thể