Dây RO
15,000 
70,000 
150,000 
Van Áp Thấp
150,000 
-24%
Bút TDS
410,000  310,000 
Vòi Karofi
360,000 
-10%
Bình Áp Thép Karofi
780,000  700,000 
-7%
910,000  850,000 
-10%
Đèn UV diệt khuẩn
1,200,000  1,080,000