Karofi Việt Nam

Bãng mã bộ lõi lọc nước của từng máy lọc nước Karofi CHI TIẾT

Bãng Mã Bộ Lõi Lọc Nước Của Từng Máy Lọc Nước Karofi Chi TiẾt

Bảng mã lõi lọc nước Karofi phù hợp cho từng dòng và từng máy lọc nước Karofi CHI TIẾT

Máy lọc nước Karofi là một trong những thương hiệu uy tín và phổ biến tại Việt Nam, nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả trong việc mang lại nguồn nước sạch cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, để máy lọc nước Karofi hoạt động hiệu quả và bền bỉ, việc chọn đúng bộ lõi lọc nước phù hợp với từng dòng máy là rất quan trọng. Bởi hãng Karofi liên tục cải tiến bộ lõi lọc nước và các máy lọc nước nhằm mang tới những sản phẩm tốt nhất cho người dân, do đó hiện nay có rất nhiều dòng lõi lọc nước Karofi, mỗi dòng lõi sẽ phù hợp để lắp đặt, thay thế cho các dòng máy lọc nước karofi khác nhau. Dưới đây Karofi Việt Nam đã phân loại bộ lõi lọc nước của từng máy lọc nước Karofi rất chi tiết, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và lựa chọn đúng tên, loại lõi lọc nước mà máy lọc nước karofi nhà bạn đang dùng.

Bãng Mã Bộ Lõi Lọc Nước Của Từng Máy Lọc Nước Karofi Chi TiẾt
Bãng Mã Bộ Lõi Lọc Nước Của Từng Máy Lọc Nước Karofi Chi TiẾt

Bộ lõi lọc nước của các máy lọc nước Livotec karofi:

STT TÊN MÁY Bộ lõi lọc thô Màng lọc RO Bộ lõi chức năng
1 Máy lọc nước Karofi Livotec 506 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3 Màng RO 100GPD Mỹ Mineral, Alkaline, Farinfrared, T33-GAC (2 lõi), Nano Silvers
2 Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi Livotec 615 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3 Màng RO 100GPD HQ 2 lõi Mineral (Khoáng đá); T33-GAC; Alkaline; Far Infrared; Nano Silver
3 Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi Livotec 628 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3 Màng RO 100GPD HQ Mineral, T33-GAC (2 lõi), ORP Alkaline, Farinfrared, Nano Silver
4 Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi Livotec 626 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3 Màng RO 100GPD HQ Mineral, T33-GAC (2 lõi), ORP Alkaline, Farinfrared, Nano Silver
5 Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi Livotec 616 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3 Màng RO 100GPD HQ Mineral, T33-GAC (2 lõi), ORP Alkaline, Far Infrared, Nano Silver
6 Máy lọc nước Lạnh Nguội Karofi Livotec 600 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3 Màng RO 100GPD HQ T33-GAC, Mineral, Nano Silver
7 Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi Livotec 611 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3 Màng RO 100GPD Mỹ T33-GAC, Mineral, Nano Silver
8 Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi Livotec 612 Lõi lọc thô Livotec 1, 2, 3  Màng RO 100GPD HQ lõi T33-GAC; Khoáng đá; Farinfrared; Alkaline; Nano Silver
9 Máy lọc nước Karofi Livotec KBQ-L15 2 cốc lọc thô Smax Pro V 1, 2
4 block lọc CATION
HP 6.0: T33-GAC, Mineral, Far infrared, Tourmaline, Bioceramic, Nano Silver Plus
10 Máy lọc nước Karofi Livotec 110 PP 5 micron, T33-OCB, PP 1 micron Màng RO 100GPD HQ T33-GAC, Mineral, Nano Silver
11 Máy lọc nước Karofi Livotec 212 PP5; Active Carbon; PP1 Màng RO 100GPD HQ T33-GAC; Mineral; Alkaline; Nano Silver
12 Máy lọc nước Karofi Livotec 512 PP5; Active Carbon; PP1 Màng RO 100GPD HQ T33-GAC; Mineral; T33; Farinfrared; Alkaline; Nano Silver
13 Máy lọc nước Livotec LRA107 PP5; Active Carbon; PP1 Màng RO T33-GAC; Alkaline; Nano Silver
14 Máy lọc nước Livotec LRB107 PP5; Active Carbon; PP1 Màng RO T33-GAC/ Alkaline/ NanoSilver
15 Máy lọc nước Livotec LRC110-T 1 PP 5 Micron, 1 GAC, 1 PP 1 Micron Màng RO 2 T33-GAC, 1 Mineral (khoáng đá), 1 Hồng ngoại xa, 1 Alkaline, 1 Nano bạc
16 Máy lọc nước Livotec LRA109 PP5; Active Carbon; PP1  Màng RO T33-GAC; Mineral; Farinfrared; Alkaline; Nano Silver
17 Máy lọc nước Livotec LRC110-H PP 5 Micron, 1 GAC, 1 PP 1  Màng RO 1 T33-GAC, 1 Mineral (khoáng đá), 1 Hồng ngoại, 1 Alkaline, 1 Hydrogen, 1 Nano bạc

Bộ lõi lọc nước của các máy lọc nước Karofi

STT TÊN MÁY Bộ lõi lọc thô Màng lọc RO Bộ lõi chức năng
1 N7RO Lõi thường RO 100 GPD Hàn Quốc Mineral, Alkaline, Farinfrared, T33-GAC (2 lõi), Nano Silvers
2 S-s038 Smax Duo Màng RO 100GPD HQ Lõi T33-GAC; Lõi Far Infrared; Lõi Mineral; Lõi Nano Silver Plus
3 KT-eRO80 Smax Duo Màng RO 100GPD HQ Lõi T33-GAC; Lõi Far Infrared; Lõi Mineral; Lõi Nano Silver Plus
4 KT-K8i-1 Smax Duo Màng RO 100GPD Purifim/50GPD (Mỹ) Lõi T33-GAC; Lõi Far Infrared; Lõi Mineral; Lõi Nano Silver Plus
5 KAQ-U03 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ Khoáng đá, T33-GAC, Hồng ngoại xa, Tourmaline, Hydrogen, Nano bạc
6 KAQ-U05 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ Khoáng đá, T33-GAC, ORP Alkaline, Tourmaline, Hydrogen Plus, Nano Silver Plus
7 KAQ-U05 Pro Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
8 KAQ-U16 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ T33-GAC; Mineral; Fainfrared; Tourmaline; Hydrogen; Nano Silver
9 ERO100 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
10 KAQ-O07 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
11 HCV200RO Smax Duo Màng RO 100GPD HQ Lõi T33 GAC, Lõi Nano Silve
12 KAH-D10 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
13 KAD-D50 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
14 KAD-D52 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
15 KAD-D950 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.1
16 KAD-D952 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ Khoáng đá; T33-GAC; Alkaline; Tourmaline; Hydrogen Plus; Nano Silver Plus
17 KAD-X39 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
18 HCV362 Smax Duo Màng RO 100GPD HQ T33-GAC, Nano Silver
19 KAD-R38 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
20 KAD-D88 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
21 KAD-C55 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ Mineral; T33-GAC; ORP Alkaline; Tourmaline; Hydrogen Plus; Nano Silver Plus
22 KAD-D68 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.1
23 KAD-R38S Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
24 KAD-M28 Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
25 O-i439 Smax Duo 2 100 GDP Purifim Mỹ Lõi T33-GAC; Lõi Far Infrared; Lõi Mineral; Lõi ORP Alkaline; Lõi NanoSilver
26 KAD-D66 Smax Duo/Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0: Mineral (Khoáng đá), ORP Alkaline, Hydrogen Plus, Tourmaline, T33-GAC, Nano Silver Plus và 1 lõi Nano Silver Plus;
27 KAD-D66S Smax Duo/Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
28 KAD-D66M Smax Duo/Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
29 KAD-D66G Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
30 KAD-N69 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ Khoáng đá, T33-GAC, ORP Alkaline, Tourmaline, Hydrogen Plus, Nano Silver Plus
31 KAD-N89 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
32 KAD-X60 Smax Pro Màng RO 100GPD HQ HP 6.0
33 KAE-S65 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
34 S-S038 Pro Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
35 KAQ-U95 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
36 HCV208RO Smax Pro Màng RO 100GPD HQ Lõi T33 GAC, Lõi Nano Silve
37 KAD-L56 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
38 KAD-i55 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
39 KAQ-U96 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ Hệ Smax hiệu suất cao 6 lõi gồm:Khoáng đá; ORP Alkaline; Hydrogen Plus; Tourmaline;T33-GAC; Nano Silver Plus
40 KAD-F102 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ Khoáng đá , T33-GAC, ORP Alkaline, Tourmaline, Hydrogen Plus, Nano Silver Plus
41 KAQ-P95 Smax Pro 100 GDP Purifim Mỹ Khoáng đá – T33 GAC – ORP Alkaline – Tourmaline – Hydrogen Plus – Nano Silver
42 KT-ERO100V Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
43 HCV362 Smax Duo Màng RO 100GPD HQ T33-GAC, Nano Silver
44 KAQ-U05G Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
45 KAQ-U05 Pro Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
46 KAQ-U65 Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
47 KHY-TN99 Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
48 KAQ-U98 Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
49 KAQ-L15 2 cốc lọc thô Smax Pro V 4 block lọc CATION HP 6.0: T33-GAC, Mineral, Far infrared, Tourmaline, Bioceramic, Nano Silver Plus
50 ERO-80 PRO Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ  HP 6.0
51 ERO100V có tủ Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
52 KAQ-D36S Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.1
53 KAD-D528 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
54 KAQ-C06 Smax Pro V Màng RO 100GPD HQ HP 6.0
55 ERO108 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
56 KAQ-N96 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
57 KAD-D69 Smax Pro V Màng RO 100GPD HQ HP 6.0
58 KAD-M59 Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
59 KAD-D65 Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
60 KAD-D950S Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.0
61 KAD-X68 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
62 KAD-D59 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.0
63 KAD-N91 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
64 KAE-S85 Plus Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
65 KAE-S88 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ HP 6.2
66 KAQ-U99 Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ HP 6.2
67 KAQ-U02V Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ
68 ERO80 Smax Pro V 100GPD (Hàn Quốc)/50GPD (Mỹ) Mineral; T33-GAC; Far Infrared; Nano Silver Plus
69 N-e239 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ 2 Lõi T33-GAC2, Lõi Far Infrared, Lõi Mineral, Lõi NanoSilver
70 M-I129/H Smax Pro V Màng lọc RO Hàn Quốc
71 O-S139-NS Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ
72 HC18RO Smax Duo 100 GDP Purifim Mỹ T33-GAC, Nano Silver
73 N-e119/AUV Smax Pro V 100GPD (Hàn Quốc)/50GPD (Mỹ)
74 O-P1310 Smax Pro V 100 GDP Purifim Mỹ T33-GAC; Mineral; ORP Alkaline; Hydrogen; Far Infrared; NanoSilver
75 K8RO-H Smax Pro V RO 50 GPD Chuẩn Mỹ

Cách Nhận Biết Hàng Chính Hãng

Để đảm bảo mua đúng lõi lọc chính hãng, tránh hàng giả hàng nhái, khách hàng cần lưu ý các điểm sau:

Kiểm tra bao bì sản phẩm: Bao bì của lõi lọc chính hãng Karofi thường có in logo thương hiệu rõ ràng, thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Tem chống giả và mã vạch: Sản phẩm chính hãng thường đi kèm với tem chống giả và mã vạch để khách hàng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ.

Mua tại các đại lý và cửa hàng uy tín: Nên mua lõi lọc tại các đại lý phân phối chính thức của Karofi hoặc các cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng.

Kiểm tra trực tuyến: Sử dụng các công cụ kiểm tra mã vạch trực tuyến hoặc ứng dụng di động để xác nhận sản phẩm chính hãng.

Tham khảo: Một số cách nhận biết lõi lọc nước Karofi Chính Hãng

Hướng Dẫn Thay Thế Lõi Lọc Đúng Cách

Việc thay thế lõi lọc nước đúng cách không chỉ giúp máy hoạt động hiệu quả mà còn kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn thay thế lõi lọc cho một số dòng máy Karofi phổ biến:

Xem chi tiết hướng dẫn thay lõi lọc nước Karofi tại đây: Cách thay lõi lọc nước Karofi

Việc chọn đúng và thay thế bộ lõi lọc nước phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo máy lọc nước Karofi hoạt động hiệu quả và mang lại nguồn nước sạch, an toàn cho gia đình. Hy vọng bài viết này sẽ giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Hãy luôn lựa chọn sản phẩm chính hãng và thực hiện thay thế định kỳ để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Mua Máy lọc nước Karofi ở đâu?

KAROFI VIỆT NAM - KAROFIVIETNAM.VN là đơn vị với hơn 20 năm kinh nghiệm (Từ năm 1998 đến nay) trong ngành lọc nước - là hệ thống phân phối được ỦY QUYỀN chính thức trên toàn quốc các sản phẩm của Karofi: máy lọc nước của Karofi, cây nước, máy lọc nước Hydrogen Karofi, Máy lọc nước nóng lạnh Karofi,... luôn đồng hành cùng sức khoẻ VÀNG của gia đình bạn! Hãy lựa chọn tin tưởng chúng tôi vì những lý do sau đây.
 1. Là nhà phân phối được ỦY QUYỀN chính thức của Karofi trên toàn quốc. Với hệ thống đại lý nằm trải dài từ Bắc vào Nam, Karofi Việt Nam cung cấp tới các gia đình những sản phẩm và dịch vụ Karofi nhanh nhất.
 2. Là nhà phân phối, cung cấp cho các đại lý, siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc
 3. Kiểm tra nước miễn phí.
 4. Sở hữu đội ngũ nhân viên tư vấn, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu về máy lọc nước, có nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng phục vụ 24/7 kể cả ngày cuối tuần.
 5. Bảo hành máy chính hãng tận nơi sử dụng.
 6. Cam kết giao hàng, tư vấn lên phương án lắp đặt tốt nhất và miễn phí tại nhà.
 7. Cam kết 100% là sản phẩm mới và chính hãng. Nếu phát hiện hàng giả hàng cũ chúng tôi sẽ đền bù 1 gấp 2 giá trị sản phẩm.
 8. Mức giá luôn đảm bảo cạnh tranh nhất thị trường.

HỆ THỐNG KAROFI TOÀN QUỐC – KAROFI VIỆT NAM

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ MÁY LỌC NƯỚC LỚN NHẤT VIỆT NAM


Trụ sở: Số 83 phố Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
🌎 https://karofivietnam.vn/
☏ 094.3838.278/096 734 6068
☏ Tổng đài trực tiếp: (024) 3514 0327 / (024) 3519 0056
✉ Email: Cskhkarofi@gmail.com
 

HỆ THỐNG BÁN HÀNG KAROFI CHÍNH THỨC TẠI CÁC KHU VỰC

KAROFI TẠI KHU VỰC HÀ NỘI

 • Quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ ➤➤➤ Liên hệ  Karofi  tại 27 Đại Cồ Việt. ☎ 0243 622 8129 - ✆ 0967 03 6068
 • Quận Thanh Xuân, Đống Đa ➤➤➤ Liên hệ  Karofi  tại  Trường Chinh. ☎: 0243 3519 0066 - ✆ 0947 87 6622
 • Quận Hai Bà Trưng,Hoàng Mai ➤➤➤ Liên hệ cửa hàng tại Karofi  89 Thanh Nhàn. ☎ (024).36228129 - ✆ 0967 03 6068
 • Quận Cầu Giấy,Từ Liêm, Ba Đình ➤➤➤ Liên hệ cửa hàng Karofi  tại 83 Láng Hạ. ☎ 0243 3519 0056 - ✆ 094 38 38 278
 • Quận Long biên, Gia lâm, Sài Đồng, Ngọc Thụy ➤➤➤ Liên hệ Karofi  Long Biên. ☎ (024).36228.129 - ✆ 096 703 6068.
 • Quận Hà Đông, Ba La ,Hoài Đức, Vân Đình ➤➤➤ Liên hệ Karofi  Hà Đông. ☎ 0243 3514 0327- ✆ 0943 838 278

KAROFI TẠI ĐÀ NẴNG

 • Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Đà Nẵng. ✆ 098 933 6068/ 096 734 6068

KAROFI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Quận Tân Phú,Q.Tân Bình, Q.Bình Tân,Q.12 ➤➤➤ Liên hệ Karofi  TP Hồ Chí Minh ✆ 094 787 6622
 • Tại Quận 11, Q.10, Q.8, Q.6, Q.3, Q.2, Q.1 ➤➤➤ Liên hệ Karofi ✆ 0967 34 6068
Các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ : 098.933.6068

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ MÁY LỌC NƯỚC LỚN NHẤT VIỆT NAM

Trụ sở: Số 83 phố Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

☎ Tổng đài trực tiếp: (024) 3514 0327 / (024) 3519 0056 | Mobile: 096 734 6068

✉ Email: Cskhkarofi@gmail.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943838278
0943838278