-20%
Máy lọc nước sRO Karofi
5,820,000  4,640,000 
-21%
Máy lọc nước Topbox 1.0
5,900,000  4,690,000 
-15%
Máy lọc nước sRO Karofi
5,850,000  4,990,000 
-15%
Máy lọc nước Spido S-s027 - 20 lít/h
6,020,000  5,140,000 
-24%
Máy lọc nước sRO Karofi có đèn UV
6,990,000  5,290,000 
-20%
Máy lọc nước thông minh iRO 1.1May Loc Nuoc Thong Minh Iro 11 2
6,790,000  5,450,000 
-23%
Máy lọc nước sRO Karofi có đèn UV
7,350,000  5,690,000 
-22%
Máy lọc nước SRO Tủ IQ
7,610,000  5,920,000 
-20%
Máy lọc nước thông minh iRO 1.1 tủ IQ
7,590,000  6,090,000 
-20%
Máy lọc nước Optimus i2Kích thước Máy lọc nước Karofi Optimus mới
9,350,000  7,450,000 
-20%
Máy lọc nước Optimus i2Kích thước Máy lọc nước Karofi Optimus mới
9,700,000  7,750,000 
-12%
Máy lọc nước uRO 1.0
11,000,000  9,700,000 
-32%
Máy lọc nước Karofi không vỏ tủ
5,090,000  3,480,000 
-8%
Máy lọc nước Karofi tủ IQ
5,610,000  5,140,000 
-15%
Máy lọc nước SRO Tủ IQ
6,570,000  5,570,000 
Máy lọc nước Topbox 1.0
Ngừng sản xuất