Karofi Việt Nam

Vì sao số hiển thị TDS – chất lượng nước trên máy lọc nước Karofi 2.0 nhảy liên tục?

0967346068
0943838278