Karofi Việt Nam

Tác hại của việc không thay lõi lọc nước đúng kỳ hạn