Karofi Việt Nam

hay có bọt trắng? Có dùng được không?

0943838278
0967346068