-15%
1,270,000  1,075,000 
-3%
Bếp hồng ngoại đơn KoriHome IFK-458
1,228,000  1,190,000