Van bình áp

Giá Bán: 70,000đ

Van thay thế khi van từ bình áp bị hư hỏng

Sản phẩm chỉ dùng cho máy lọc nước Karofi

Mô tả

Van bình áp

Van Bình Áp
Van Bình Áp

Van bình áp được lắp tại đầu nước vào bình áp có tác dụng ổn định áp lực và có khoá để chủ động đóng mở khi cần thiết.

Nên thay thế van bình áp khi bị hư hỏng để đảm bảo cho nguồn nước. Sản phẩm chỉ dùng cho máy lọc nước Karofi