Ngừng sản xuất
-15%
1,219,000  1,036,000 
-15%
1,349,000  1,149,000 
-15%
1,429,000  1,215,000 
-15%
1,729,000  1,470,000 
-13%
2,940,000  2,570,000 
-22%
3,520,000  2,740,000 
-14%
4,590,000  3,950,000 
-20%
5,090,000  4,080,000 
-15%
-15%
5,180,000  4,390,000 
-15%
5,390,000  4,580,000 
-15%
5,390,000  4,580,000 
-16%
5,490,000  4,587,000 
-20%
5,820,000  4,640,000 
-18%
5,730,000  4,690,000 
-12%
-30%
-15%
5,870,000  4,990,000 
-15%
5,850,000  4,990,000 
-15%
5,900,000  5,040,000 
-8%
5,610,000  5,140,000 
-15%
6,020,000  5,140,000 
-9%
5,660,000  5,140,000 
-29%
-24%
6,990,000  5,290,000 
-16%
-15%
6,400,000  5,450,000 
-9%
-15%
6,520,000  5,540,000 
-15%
6,570,000  5,570,000 
-23%
7,350,000  5,690,000 
-22%
7,610,000  5,920,000 
-19%
-15%
-15%
-15%
-15%
8,120,000  6,910,000 
GỌI MUA HÀNG
Miền Bắc 096.703.6068
                 096.734.6068
Miền Nam 094.787.6622
Email:
      cskhkarofi@gmail.com